Promo akce „Wacom One s 6měsíčním předplatným Adobe Fresco“

 

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup nového Wacom One v Německu, Rakousku, Švýcarsku, České republice, Slovensku, Polsku, Švédsku, Finsku, Norsku, Dánsku, Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Velké Británii, Irsku, Francii, Itálii, Španělsku, Nizozemsku, Belgii, Lucembursku, Bulharsku, Slovinsku, Maďarsku, Rumunsku, SAE, Saúdské Arábii, Kuvajtu, Egyptě, Libanonu, Kataru, Jordánsku, Rusku, na Ukrajině, v Turecku, Jihoafrické republice, Řecku a Izraeli („Region“) v rámci promo akce „Wacom One s 6měsíčním předplatným Adobe Fresco“ („Promo akce“) nabízené společností Wacom Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Německo („Wacom“).

 

Promo akce je otevřena všem Koncovým uživatelům („Koncový uživatel“ nebo „Vy“), jejichž bydliště je v Regionu a kteří si mezi 1. srpnem 2020 a 31. březnem 2021 („Nákupní období“) zakoupí v Regionu nový Wacom One (DTC133W0B) („Wacom One“).

 

Při nákupu výše uvedeného produktu v rámci Nákupního období a při splnění následujících podmínek vy jako zákazník získáváte právo na následující bonusy („Bonus“):

 

6měsíční předplatné Adobe Fresco.

 

6měsíční předplatné Adobe Fresco od Adobe (https://www.adobe.com/products/fresco.html) je k dispozici v následujících jazycích: angličtina, francouzština, němčina, japonština, portugalština, dánština, holandština, finština, italština, norština, španělština, švédština, korejština, zjednodušená čínština, tradiční čínština, čeština, polština, ruština a turečtina.

 

Tarifní podmínky pro rozšíření předplatného Adobe Fresco:

Aby bylo zajištěno, že po skončení 6měsíční nabídkové lhůty nedojde k přerušení předplatného Adobe Fresco, může Koncový uživatel při registraci svého Adobe ID stanovit platnou platební metodu. Pokud je k dispozici platební metoda, program se po uplynutí dvou měsíců automaticky obnoví na placené předplatné. Společnost Adobe vás upozorní na možnost zrušení předtím, než bude z vašeho účtu stržena platba. Vaše předplatné se řídí předplatními a stornovacími podmínkami společnosti Adobe uvedenými zde: https://www.adobe.com/legal/subscription-terms.html.

Adobe, logo Adobe a Adobe Fresco jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe ve Spojených státech a/nebo v jiných zemích.

 

Více podrobností o Bonusu je k dispozici na www.adobe.com.

 

Jak se mohu zúčastnit?

 

Abyste mohli získat svůj Bonus, musíte svůj nový Wacom One zaregistrovat na www.wacom.com/register.

 

Registrace bude otevřena od 1. srpna 2020 a musí být dokončena do 18. dubna 2021 („Období registrace“). Registrace vyžaduje specifikaci následujících osobních údajů: Jméno a příjmení, země, platná e-mailová adresa a výrobní číslo produktu Wacom (obvykle zjištěno automaticky).

 

Pokud je registrace v rámci Období registrace řádně dokončena, obdržíte e-mail s potvrzením vaší registrace a další informace.

Kód kuponu pro aktivaci Bonusů najdete v Knihovně Wacom ve svém účtu Wacom (https://account.wacom.com).

 

Přejděte na webovou stránku společnosti Adobe (https://www.adobepartneroffer.com/go) a zadejte kód kuponu. Po ověření se musíte přihlásit ke svému stávajícímu účtu Adobe nebo si zaregistrovat nové Adobe ID. Po přihlášení musíte kliknout na „Uplatnit kód“. Po zadání platebních údajů nebo výběru možnosti „Připomenout později“ si můžete stáhnout Bonus.

 

Aby bylo možné získat Bonus, musí být uplatněn kód kuponu online u Adobe do 18. dubna 2021 („Období uplatnění“). Platba v hotovosti nebo v kombinaci s jinými slevami nebo kredity není možná.

Pokud máte problémy s registrací nebo jste neobdrželi potvrzení o registraci, přestože jste splnili všechny podmínky, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktního formuláře nebo na některém z uvedených telefonních čísel, které najdete na: http://www.wacom.com/contact

 

Jiné

Uvedené kódy lze použít pouze určeným způsobem. Žádosti o uplatnění kódu jsou povoleny, pouze pokud jste dodrželi stanovená období – Nákupní období, Období registrace a Období uplatnění. Pokud se na rozdíl od našich očekávání rozhodnete vrátit svůj produkt Wacom, ztratíte také jakýkoli nárok na Bonus, který jsme vám poskytli v rámci Promo akce, a proto jej musíte vrátit nebo smazat, aniž bychom vás o to museli žádat.

 

Promo akce se výslovně nevztahuje na nákup použitých produktů.

 

Pokud nesouhlasíte s jakýmkoliv jiným použitím vašich informací, společnost Wacom použije osobní údaje, které poskytnete, v souladu s příslušnými zákony na ochranu soukromí a našimi Zásadami ochrany osobních údajů – www.wacom.com/privacy – pouze za účelem provádění naší Promo akce a promo akcí souvisejících s nákupem produktů Wacom.

 

Wacom nepřebírá žádnou odpovědnost za pozdní nebo chybné registrace Koncového zákazníka, za ztracené kupóny a kódy nebo za nesprávné uplatnění kupónů a kódů, ať už z technických nebo osobních důvodů, pokud důvody nelze přičíst pouze společnosti Wacom.

 

Bonus a jeho realizace podléhají výhradně příslušným podmínkám dodavatele (Adobe Inc.). V rozsahu povoleném zákonem, Wacom nepřebírá žádnou odpovědnost za výrobky nebo služby dodavatele.

 

Wacom si vyhrazuje právo jednostranně ukončit a/nebo upravit Promo akci.

 

V případě zneužití Promo akce Koncovým uživatelem si společnost Wacom vyhrazuje právo požadovat náhradu škody od Koncového uživatele.

 

Pokud by se jakékoli ustanovení Promo akce nebo těchto Podmínek stalo zcela nebo zčásti neplatným, platnost zbývajících podmínek tímto zůstává nedotčena. V případě neúčinné podmínky se pak použije podmínka, která je právně přípustná a která se co nejvíce blíží požadovanému účinku neúčinné podmínky.

Promo akce se řídí zákony Spolkové republiky Německo. V případě dotazů týkajících se této Promo akce kontaktujte:

Wacom Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Německo pomocí kontaktního formuláře nebo telefonního čísla uvedeného zde: http://www.wacom.com/contact

Recent posts

7 Blender tricks with Dev. Pablo Dobarro

Teaching Online in Dubai: A new Experience!

Futuristic PUMA RS-2K sneakers commercial

10 Motivation Boosts for Teachers Working from Home

Not show this again

Newsletter sign-up

Email*
First Name*
Last Name*