Promocja „Wacom One z 6-miesięczną prenumeratą Adobe Fresco”

 

Niniejsze warunki dotyczą zakupu nowego Wacom One w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Czechach, Słowacji, Polsce, Szwecji, Finlandii, Norwegii, Danii, Estonii, Litwie, Łotwie, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Holandii, Belgii, Luksemburgu, Bułgarii, Słowenii, na Węgrzech, w Rumunii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Kuwejcie, Egipcie, Libanie, Katarze, Jordanii, Rosji, Ukrainie, Turcji, Republice Południowej Afryki, Grecji i Izraelu („Region”) w obrębie promocji „Wacom One z 6-miesięczną prenumeraty Adobe Fresco” („Promocja”), oferowaną przez Wacom Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Niemcy („Wacom”).

 

Promocja dotyczy wszystkich użytkowników końcowych („Użytkownik końcowy” lub „Użytkownik”), których miejsce zamieszkania znajduje się w Regionie i którzy między 1 sierpnia 2020 r. a 31 marca 2021 r. („Okres zakupu”) zakupią nowy Wacom One (DTC133W0B) („Wacom One”) w Regionie.

 

Kupując wyżej wymieniony produkt w Okresie zakupu i spełniając następujące warunki, jako klient, Użytkownik nabywa prawo do otrzymania następujących dodatków („Dodatki”):

 

6-miesięczna prenumerata Adobe Fresco.

 

6-miesięczna prenumerata Adobe Fresco od Adobe (https://www.adobe.com/products/fresco.html) jest dostępna w następujących językach: angielski, francuski, niemiecki, japoński, portugalski, duński, holenderski, fiński, włoski, norweski, hiszpański, szwedzki, koreański, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, czeski, polski, rosyjski i turecki.

 

Warunki taryfowe dla rozszerzenia prenumeraty Adobe Fresco:

Aby nie dopuścić do przerwania Adobe Fresco po zakończeniu 6-miesięcznego okresu obowiązywania oferty, Użytkownik końcowy może podać ważną metodę płatności przy rejestracji swojego identyfikatora Adobe ID. W przypadku udostępnienia metody płatności, pakiet zostanie automatycznie odnowiony jako płatna prenumerata po upływie dwóch miesięcy. Użytkownik zostanie powiadomiony przez Adobe z wyprzedzeniem o możliwości anulowania, zanim jego konto zostanie obciążone. Twoja prenumerata podlega warunkom prenumeraty i anulowania Adobe, znajdującym się tutaj: https://www.adobe.com/legal/subscription-terms.html.

Adobe, logo Adobe i Adobe Fresco są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Adobe w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

 

Więcej informacji na temat Dodatków można znaleźć na stronie www.adobe.com.

 

Jak wziąć udział?

 

Aby otrzymać Dodatki, należy zarejestrować swój nowy Wacom One na stronie www.wacom.com/register .

 

Rejestracji można dokonywać od 1 sierpnia 2020 r. do 18 kwietnia 2021 r. („Okres rejestracji”). Rejestracja wymaga podania następujących danych osobowych: Imię i nazwisko, kraj, prawidłowy adres e-mail oraz numer seryjny produktu Wacom (zwykle wykrywany automatycznie).

 

Po prawidłowym zakończeniu rejestracji w Okresie rejestracji wysyłana jest wiadomość e-mail z potwierdzeniem rejestracji wraz z dodatkowymi informacjami.

Kod kuponu do aktywacji Dodatków znaleźć można w bibliotece Wacom na swoim koncie Wacom (https://account.wacom.com).

 

Przejdź do strony Adobe (https://www.adobepartneroffer.com/go), aby wprowadzić kod kuponu. Po sprawdzeniu poprawności należy zalogować się na swoje istniejące konto Adobe lub zarejestrować nowy Adobe ID. Po zalogowaniu należy kliknąć „Zrealizuj kod”. Po podaniu szczegółów płatności lub wybraniu opcji „Przypomnij mi później” możesz pobrać Dodatki.

 

Kod kuponu musi zostać zrealizowany online w Adobe do 18 kwietnia 2021 r. („Okres realizacji”), aby móc skorzystać z Dodatków. Wypłata ekwiwalentu w gotówce lub łączenie z innymi rabatami bądź kwotami nie jest możliwe.

W przypadku problemów z rejestracją lub braku potwierdzenia rejestracji mimo spełnienia wszystkich warunków, prosimy o kontakt z nami, korzystając z formularza kontaktowego lub jednego z podanych numerów telefonów, które można znaleźć na stronie: http://www.wacom.com/contact

 

Pozostałe kwestie

Wymienione kody mogą być używane tylko w określony sposób. Wnioski o realizację kodu są dopuszczalne tylko w przypadku dotrzymania podanych okresów – Okres zakupu, Okres rejestracji i Okres realizacji. Jeśli, wbrew naszym oczekiwaniom, Użytkownik zdecyduje się na zwrot produktu Wacom, traci również prawo do skorzystania z Dodatków, które zostały przyznane mu w ramach Promocji, w związku z czym musi on dobrowolnie zwrócić lub usunąć produkt.

 

Promocja zdecydowanie nie obejmuje zakupu używanych produktów.

 

O ile Użytkownik nie wyraził zgody na jakiekolwiek inne wykorzystanie jego informacji, Wacom będzie wykorzystywać podane przez niego dane osobowe zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie prywatności i naszą polityką prywatności – www.wacom.com/privacy – wyłącznie w zakresie działań promocyjnych i promocji związanej z zakupem produktów Wacom.

 

Wacom nie ponosi żadnej odpowiedzialności za spóźnione lub błędne rejestracje przez Użytkownika końcowego, zagubione kupony i kody lub za niewłaściwe wykorzystanie kuponów i kodów, zarówno z przyczyn technicznych, jak i osobistych, chyba że przyczyny te zostały spowodowane wyłącznie przez Wacom.

 

Dodatki oraz ich realizacja podlegają wyłącznie odnośnym warunkom dostawcy (Adobe Inc.). W zakresie dozwolonym przez prawo Wacom nie ponosi żadnej odpowiedzialności za produkty lub usługi dostawcy.

 

Firma Wacom zastrzega sobie prawo do jednostronnego zakończenia i/lub zmiany warunków Promocji.

 

W razie nadużycia Promocji ze strony Użytkownika końcowego firma Wacom zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania od Użytkownika końcowego.

 

Jeżeli którekolwiek z postanowień Promocji lub niniejszych Warunków jest lub stanie się nieważne w całości lub w części, ważność pozostałych warunków pozostaje nienaruszona. W miejsce nieskutecznych warunków stosuje się prawnie dozwolony warunek, który jest jak najbardziej zbliżony do pożądanego skutku nieskutecznego warunku.

Niniejsza Umowa oraz Promocja podlegają prawu obowiązującemu w Republice Federalnej Niemiec. W razie pytań dotyczących niniejszej Promocji prosimy o kontakt:

Wacom Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Niemcy, korzystając z formularza kontaktowego lub numeru telefonu podanego tutaj: http://www.wacom.com/contact

Recent posts

7 Blender tricks with Dev. Pablo Dobarro

Teaching Online in Dubai: A new Experience!

Futuristic PUMA RS-2K sneakers commercial

10 Motivation Boosts for Teachers Working from Home

Not show this again

Newsletter sign-up

Email*
First Name*
Last Name*